Jätehuolto ja liikenne

Suosi kierrätystä! Itselle tarpeettomat tavarat voi laittaa kiertoon vaikkapa pihakirpputorilla.

JÄTEHUOLTO


Jätehuolto on järjestetty yhdistyksen toimesta kevättakoista syystalkoisiin.

Molok-syväkeräyssäiliö on tarkoitettu sekajätteelle, säiliöön ei saa laittaa puutarhajätettä tai esimerkiksi suuria määriä omenoita. Myös terävien esineiden laittaminen säiliöön on kielletty pussin rikkoutumisvaaran vuoksi.

Sekajätteestä tulee eritellä kierrätykseen kelpaava hyötyjäte. Keräyspaperille, pahville, muoveille, pienmetallille ja lasipakkauksille sekä biojätteille on omat säiliönsä alueella. 

Suuremmat jätemäärät, rakennusjätteet tai ongelmajätteet jokainen on velvollinen huolehtimaan omalla kustannuksellaan kaatopaikalle tai keräyspisteisiin.

Remontti- tai muita jätteitä ei saa varastoida palstoilla, jotta alueen yleisilme pysyy siistinä. Myöskään maa-aineksia ei ole sopivaa kasata yhteisille alueille.

Koukkujärven jätteenkäsittelykeskukseen voi viedä maksutta esimerkiksi risuja, pienet määrät kestopuuta, rikkinäiset sähkölaitteet sekä ongelmajätteet, kuten paristot, energiansäästölamput, loisteputket, maalit ja akut.

Tietoa jätteiden lajittelusta sekä kierrätyksestä Pirkanmaan Jätehuollon kotisivuilta

Kompostointi ja puutarhajätteet

Palstalla saa kompostoida biojätettä ja kuivakäymäläjätettä. Kompostori on sijoitettava, rakennettava ja ylläpidettävä niin, ettei sen käytöstä aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Kompostoinnista ei saa aiheutua roskaantumista tai hajuhaittaa.

Puutarhajätteiden vienti puistoihin tai muille yleisille tai yksityisille alueille on kielletty. Myös jätteiden hautaaminen maahan on kielletty. 

Kompostialueelle saa viedä vain yhteisten alueitten haravointi- ja maatuvaa ainesta.

Kokkopaikalle saa viedä puiden ja pensaiden oksia.  Pieniä määriä puhdasta, palavaa puuta valmiiksi pilkottuna voi viedä patapaikalle. 

Kierrätystä kannattaa suosia. Ilmoitustaululla voi ilmoittaa itselle tarpeettomista tavaroista, jotka voisivat olla vielä jollekulle toiselle tarpeen.

Lue lisää kompostoinnista Marttojen kotisivuilta

Käymälät

Palstalle saa sijoittaa kuivakäymälän. Muista tarkistaa johtokunnalta ennen käymälän hankintaa rakentamiseen liittyvät ohjeet tai rajoitukset.

Markkinoilla on useita erilaisia kuivakäymälävaihtoehtoja, joista osa sopii myös mökin yhteyteen asennettavaksi. Käymälä tulee sijoittaa riittävän etäälle naapurista ja se on rakennettava umpinaiseksi siten, että nesteet eivät pääse valumaan maahan ja pilaamaan maaperää tai vesistöä.

Kemialliset käymälät eivät ole sallittuja, koska alueella ei ole mahdollista järjestää kemiallisen käymäläjätteen keräystä. Jätehuoltomääräykset kieltävät kemiallisen käymäläjätteen tyhjentämisen viemäriverkostoon.

Kuivakäymäläjätteen kompostoinnin tulee tapahtua vain sitä varten suunnitellussa, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa tai käymälälaitteessa.

Käymäläjätettä ei saa haudata maahan, sekoittaa muihin jätteisiin tai viedä aluejätepisteeseen.

Lisätietoa kuivakäymälän hankinnasta, hoidosta ja käymäläjätteen kompostoinnista

 

LIIKENNE


Autoilua alueen sisällä tulee välttää. Alueen sisällä ajettaessa on noudatettava 10 km/h nopeusrajoitusta.

Jos palstavuokraajan taloudessa on auto, palstalle pyritään osoittamaan käyttöön oma autopaikka. Autopaikan kunnossapidosta ja merkitsemisestä vastaa palstavuokraaja.

Autot ja muut moottoriajoneuvot on pysäköitävä merkityille pysäköintipaikoille. Vieraille on varattu yhteinen pysäköintipaikka siirtolapuutarhan portin luona. Teiden varsilla ja nurmialueilla pysäköinti on kiellettyä.

Yhteisillä alueilla ei saa pysyvästi säilyttää veneitä, raskaita ajoneuvoja tai peräkärryjä.

Raskaat kuljetukset palstalle ovat sallittuja, mutta lastin purkamisen jälkeen auto on välittömästi siirrettävä pois ajoväylältä. Palstan vuokraajan on omalla kustannuksellaan korjattava kuljetuksessa mahdollisesti rikkoutuneet tiet ja muut vahingot alkuperäiseen kuntoonsa.