Rakentaminen

Palstavuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti uudisrakentaminen on palstoilla kielletty.

Palstoilla voi olla vuosien mittaan eri omistajien omatoimisesti rakentamia lisärakennuksia, joilla ei ole asianmukaisia toimenpide- tai rakennuslupia. Tämä on hyvä tiedostaa esimerkiksi mökkikauppoja tehdessä.

Ennen vähäisiinkin rakennustöihin ryhtymistä on otettava hyvissä ajoin yhteyttä johtokuntaan ja varmistettava, mitä rakentamisessa tai korjaustöissä on otettava huomioon.

Jokaisella mökillä on oikeus yhteen venepaikkaan, jolle voi tarvittaessa rakentaa pienen venelaiturin. Venelaituri on pidettävä kunnossa ja ympäristö siistinä, mahdollisesti huonokuntoisiksi päässeet rakenteet tulee turvallisuussyistä ehdottomasti poistaa. Veneet ja venepaikat tulee merkitä selvästi mökin numerolla.

Laiturit ovat yhdistyksen yhteisellä rantakaistaleella, joten ne ovat kaikkien palstavuokraajien vapaasti käytettävissä.